Kipras futbolas
 

09-22 18:00 Kipras - 1st League
09-22 20:00 Kipras - 1st League
09-23 18:00 Kipras - 1st League
09-23 20:00 Kipras - 1st League