WTA tenisas
 

10-21 12:00 WTA - Finals:: White group
10-21 14:30 WTA - Finals:: White group